Disclaimer

Identificatie

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door HARUKEY BV, hieronder aangeduid als Harukey, met maatschappelijke zetel te B-1170 Brussel (België), Terhulpsesteenweg 150, ondernemingsnummer 0553.623.441, BTW BE0553.623.441, info@harukey.be , Tel. +32 479 80 95 40

Disclaimer en Privacy

Het gebruik van de website https://harukey.be/ en https://e-gor.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden. De algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Doel van de website

De website https://harukey.be/ en https://e-gor.be heeft tot doel de bezoeker ervan informatie te verstrekken over de diensten die Harukey aanbiedt als IT software speler.

Harukey richt zich niet tot consumenten. De bepalingen van artikel XII.7, §1, XII.8 en XII.9 WER zijn niet van toepassing.

De website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie omtrent software voor verzekeringsmakelaars zodoende ons te kunnen contacteren voor een demo en verdere bespreking.

Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is niet aangepast aan de persoonlijke of specifieke omstandigheden en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen. Hiervoor dient u steeds contact op te nemen met Harukey.

De website wordt naar beste vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Harukey geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op deze website of de websites waarnaar zij een link leggen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van onze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. U heeft de toelating om de inhoud van onze website te raadplegen voor uw eigen persoonlijk gebruik en voor uw intern zakelijk gebruik. Indien materialen voor u ter beschikking worden gesteld als een download of per e-mail, dan heeft u het recht om die materialen gratis te downloaden en te kopiëren voor uw eigen persoonlijk gebruik of voor uw intern zakelijk gebruik, evenals het recht om deze materialen gratis aan derden ter beschikking te stellen, op voorwaarde dat u deze materialen niet wijzigt. Voor specifieke materialen kan het zijn dat u specifieke rechten worden toegekend. Dit wordt aangeduid in het betreffende materiaal.

Bescherming van persoonsgegevens

Indien u om persoonsgegevens wordt gevraagd of u persoonsgegevens verstrekt, worden deze persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid, dat u hier kan raadplegen.

Cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar Harukey en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. De meeste internetbrowsers geven u de mogelijkheid cookies van uw harde schijf verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd wordt. Voor meer informatie omtrent het deactiveren van deze cookies, dient u de instructies van uw internetbrowser te consulteren.

Confidentialiteit

Iedere partij zal geen vertrouwelijke informatie, waarover zij beschikt, meedelen aan derde partijen behoudens wettelijke uitzondering of behoudens de voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart